Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Adresát:

Diametral a.s.

IČ: 04434374

Václava Špačka 1759, 19300 Praha 9 – Horní Počernice 

info@diametral.cz

tel: +420 222 360 423

 

- Oznamuji, že dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….………………………………………..

 

 

-  objednáno dne: ………………..……………………………………………………

 

 

- Jméno a příjmení kupujícího  …………………………………….

 

 

- Adresa kupujícího  ………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Číslo prodejního dokladu: …………………………………………………………………...

 

 

 Kupní cena má být vrácena:

na bankovní účet číslo:

 

 ................................................ /........................

 

- Podpis kupujícího

 

……………………………………………..

 

- Datum, místo

 

……………………………………………

Oznámení o odstoupení od smlouvy